Perbezaan Di Antara Riwayat Sirah Dan Riwayat Rasulullah s.a.w

Perbezaan Di Antara Riwayat Sirah Dan Riwayat Rasulullah s.a.w.

TANDA MASA TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:01:35 : Perbezaan Di Antara Riwayat Sirah Dan Riwayat Rasulullah s.a.w.

2- 00:10:13 : Anak Cucu Nabi s.a.w Yang Dilupai Dan Dipinggirkan

3- 01:16:00 : Kisah Isra’ dan Mi’raj Dari Rumah Ummu Hani’ Yang Diriwayatkan Oleh Ibnu Ishaq

4- 01:33:43 : Hijrah Nabi s.a.w riwayat Ibnu Ishaq

MAKLUMAT TAMBAHAN 

1- 01:50:40 : Umur Aisyah r.ha. Ketika Berkahwin Dengan Nabi s.a.w

2- 02:09:55 : Pandangan Ulama’-ulama’ Tentang Ibnu Ishaq Dan Riwayatnya

3- 02:24:00 : Umur Khadijah r.ha Ketika Berkahwin Dengan Nabi s.a.w.

4- 02:25:27 : Benarkah Saidina Utsman Mengungkit Tentang Telaga Yang Diwakafkan Kepada Orang Islam Sebelum Beliau Dibunuh?

5- 02:26:33 : Adakah Riwayat Yang Sahih Bahawa Ada Isteri-isteri Nabi s.a.w Yang Meninggal Dunia Di Syam?

6- 02:27:15 : Benarkah Pendapat Yang Mengatakan Bahawa Keturunan Nabi s.a.w Sahaja Yang Boleh Membuka Pintu Ka’bah?

7- 02:28:00 : Apakah Peranan Penuntut Ilmu Dan Nasihat Maulana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s